Jesteś tutaj: Start / Kadra / Psycholodzy

Psycholodzy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urszula Rudaś - nauczyciel dyplomowany, psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Ukończyłam :

 •  Studia w zakresie  psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 •  Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii.  na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 •  Studium Socjoterapii

 Zajmuję się:

 •  diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 •  prowadzeniem terapii logopedycznej
 •  prowadzeniem  zajęć z zakresu:  profilaktyki i przeciwdziałania agresji, integracji i  radzenia sobie ze stresem dla uczniów
 • wspomaganiem i rozwijaniem umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jestem rekomendowaną przez ORE realizatorką trzech części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:
„Jak mówić do dzieci, żeby  nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”,
„Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”

 

Olga Bielarska - nauczyciel dyplomowany, psycholog z przygotowaniem pedagogicznym,

Ukończone:

 • studia podyplomowe: Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi UW, Warszawa;
 • Mediacje sądowe i pozasądowe, APS, Warszawa;

Mediator w zakresie problemów pozasądowych dotyczących dzieci, terapeuta EEG-biofeedback II°, praktyk Treningu Zastępowania Agresji ART.

W poradni zajmuję się:

 • diagnozą problemów poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku szkolnym, także dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzi poradnictwo skierowane do rodziców i nauczycieli
 • bierze udział w interwencjach kryzysowych
 • prowadzi z młodzieżą warsztaty z metod efektywnego uczenia się oraz trening radzenia sobie ze stresem.

 

Ewa Murek-Szotko - nauczyciel mianowany, magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym

Ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego

Specjalizuję się w doradztwie zawodowym dla młodzieży, diagnozie funkcjonowania społeczno - emocjonalnego, diagnozie rozwoju intelektualnego. Pomagam młodzieży z problemami emocjonalnymi.

W poradni zajmuję się:

 • Pomagam określić dalszą drogę kształcenia i rozwoju zawodowego, diagnozuję cechy osobowości oraz zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
 • Zajmuję się diagnozą młodzieży zarówno w zakresie funkcjonowania społeczno - emocjonalnego, jak i diagnozą rozwoju intelektualnego.
 • Prowadzę zajęcia warsztatowe dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia, trening efektywnego radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty motywowania do nauki.
 • Wspieram nauczycieli i rodziców w proceise wychowania  dzieci i młodzieży.

 

Urszula Krasnodębska- nauczyciel kontraktowy, psycholog,

 • terapeuta dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowania,
 • diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej,
 • psycholog w zakresie interwencji kryzysowej.

Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu min.: „Alternatywne Metody Komunikacji”,Terapia Ręki, Metoda Handle, „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi metodą C. Sutton”, „Trening słuchowy A.A.Tomatisa” i inne.

W poradni zajmuję się głównie diagnozą i terapią dzieci młodszych.

 

Agnieszka Wojtczuk- nauczyciel dyplomowany, psycholog,

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL

 • Specjalizuję się w diagnozie dzieci małych (0-7r.ż) z  zaburzeniami neurorozwojowymi oraz dysfunkcjami narządów zmysłów.
 • Diagnozuję również  dzieci w  młodszym wieku szkolnym z podejrzeniem ADHD i ryzykiem dysleksji.
 • Prowadzę  trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 • zajmuję się poradnictwem dla rodziców w zakresie pomocy dzieciom przejawiającym problemy emocjonalne i behawioralne
 • prowadzę zajęcia grupowe dla uczniów  klas wstępnych przygotowujące do startu szkolnego

 

Marta Lenart- nauczyciel  mianowany,  psycholog,

Ukończone studia podyplomowe o kierunku:

 • oligofrenopedagogika ii kształcenie integracyjne,
 • psychodietetyka,
 • coaching zdrowia i żywienia,
 • psychoonkologia (w trakcie).

Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

W poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią psychologiczną
 • prowadzi konsultacje psychodietetyczne dla dzieci i młodzieży z problemami wybiórczości żywieniowej, ze spektrum autyzmu, aktywnych sportowo, z problemem nadwagi i otyłości, chcących zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe oraz innych
 • konsultuje młodzież z problemem zaburzeń odżywiania
 • propaguje wdrażanie zdrowego stylu życia i odżywiania oraz kształtowanie właściwego obrazu własnego ciała  prowadząc na terenie szkół i poradni warsztaty edukacyjne według autorskich programów
 • udziela wsparcia dzieciom, młodzieży z  problemem nadwagi  i otyłości oraz ich rodzicom w formie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych
 • prowadzi prelekcje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu świadomego odżywiania i jego wpływu na funkcjonowanie psychofizyczne dziecka oraz zaburzeń odżywiania i kształtowania obrazu ciała