Interwencja kryzysowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INTERWENCJA KRYZYSOWA to pomoc psychologiczna udzielana uczniom i ich rodzinom w stanie kryzysu.


KRYZYS natomiast to każda sytuacja, która zaburza dotychczasowy ład i porządek.
Jest to POMOC skierowana do tych, którzy:

  • stracili bliską osobę
  • doświadczyli przemocy fizycznej lub psychicznej
  • uczestniczyli w wypadkach komunikacyjnych i innych, którym rozpadły się rodziny
  • dla tych, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym, czy borykają się ze zmianami w swojej codziennej rzeczywistości.


POMOC polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na  problemie  wywołującym  kryzys,  czasowo  ograniczonym,  w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Celem wsparcia jest rozwiązanie problemu i przywrócenie równowagi.