Jesteś tutaj: Start / Formy pomocy / Mediacje

Mediacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji
w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania. Mediacja może kończyć się podpisaniem ugody, w której obie strony zobowiązują się do przestrzegania spisanych w niej uzgodnień. W poradni mediacji mogą podlegać sprawy pozasądowe. Strony mediacji powinny być równoważne, tzn. nie prowadzi się mediacji np. pomiędzy dzieckiem, a osobą dorosłą.

 
Zasady mediacji:
Dobrowolność
Obowiązuje strony i mediatora. Mediator zobowiązany jest do poinformowania stron na wstępie postępowania mediacyjnego
o tym, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie.


Akceptowalność
Strony konfliktu powinny zaakceptować osobę mediatora, jak
i sposób prowadzenia mediacji w trakcie przebiegu postępowania mediacyjnego.

 
Bezstronność
Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji. Mediator nie powinien sugerować, co może być przedmiotem ugody ani narzucać rozwiązania sporu. Może, natomiast, zachęcać strony do wyrażania stanowisk i opinii.

 
Neutralność
Mediator ma obowiązek pozostać neutralny wobec sposobu rozwiązania sporu proponowanego przez jedną ze stron.


Poufność
Przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zasada obowiązuje podczas sesji wspólnych i spotkań na osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią.